Đối với khách hàng ở ngoại tỉnh ( Hồ Chí Minh – Hà Nội . . .) hoặc các tỉnh khác.

1/ CMND + Hộ Khẩu (có thể kg cần CMND hoặc Hộ Khẩu).

2/  Từ 5.000.000 Đ  đến 15.000.000 Đ ( Tùy điều kiện của khách).

3/ Giấy phép lái xe máy hoặc Hộ Chiếu.

4/ Giấy phép lái xe ô tô (còn thời hạn và đúng hạng).

5/ Nếu là khách hàng thường xuyên thì điều kiện rất dễ dàng, giao xe tại Sân Bay theo yêu cầu của khách.

Đối với khách hàng là người tại địa phương (Đà Nẵng)

1/ CMND + Hộ Khẩu ( có thể kg cần CMND hoặc HK).

2/ Xe gắn máy + Giấy đăng ký xe gắn máy ( Nếu là khách hàng thường xuyên thì có thể không cần giấy đăng ký xe)..

3/ Giấy phép lái xe ô tô (còn thời hạn và đúng hạng)

4/ Từ 5.000.000 Đ  đến 10.000.000 Đ ( Nếu khách hàng không có xe gắn máy).